Уеб базиран софтуер по поръчка

Заложна дейност

 • Софтуер 350 лв

 • Хостинг 100 лв

 • Поддръжка 50 лв

 • Общо 500 лв

Оценка на персонал

 • Софтуер Договаряне

 • Хостинг 100 лв

 • Поддръжка 150 лв

 • Общо 250 лв

Автобусни билети

 • Софтуер Договаряне

 • Хостинг 100 лв

 • Поддръжка 150 лв

 • Общо 250 лв

Етажна собственост

 • Софтуер Договаряне

 • Хостинг 100 лв

 • Поддръжка 150 лв

 • Общо 250 лв

Фази и процеси при изграждане на софтуер

Вашата дейност е специфична и софтуерните решения, които се предлагат не изпълняват изискванията ви, вие се нуждаете от софтуер по поръчка. Разполагаме с екип от опитни специалисти, които могат да изработят вашият профилиран софтуер, от който имате нужда. Зад нас има 10 години опит в сферата и няколко изпълнени и работещи софтуера, ползвани от огромен брой потребители.

Вторият етап е прецизното планиране на процеса на взаимодействие между клиент и нашия екип, регулярни срещи по плана за изграждане, фази на развитие на проекта и дата на сдаване на готова версия. За предпочитане е да има определен квалифициран представител от компанията поръчител, който да участва активно в първата фаза на проекта, защото резултата на финала е пряко зависим от изградената структура.

Първият етап включва анализ разяснение с какво подобни решения не са удачни за Вас, редуциране и дефиниране на изискванията за проекта, както и коментари за последващи надграждания в бъдеще. Това е изключително важно от гледна точка на изграждане на архитектура на системата и база данни, като при евентуални и допълнения към софтуера, ще има подготена основа за това.

Реализацията на продукта, въвеждане в работните процеси и последващата подръжка e последния етап на проекта за изграждане на поръчковия софтуер. Това е финализирането на идеята и създаването на цялостния продукт, а нашият екип прави всичко това възможно след множество консултации и процес на програмиране. Опита ни до този момент е показал, че 3 месеца след въвеждане в експоатация на нов софтуерен продукт, положителни ефект на поръчителя е видим и могат да се калкулират директните ползи като време, стойност, админостративни разходи и редукция на персонал.