Софтуер за заложни къщи

Софтуерът за заложни къщи е действащ от над 5 години с над 50 компании и над 90 обекта в цялата страна. Отговаря на всички законови изисквания заложени в „Наредба за дейността на заложните къщи“. Синхронизирана е с всички изменения и допълнения на наредбата. Системата работи през интернет (уеб базирана). Дава възможност за работа от различни по локация точки, без да изисква определен терминал. Свиване на разходите за софтуер (безплатни интернет приложения).

Лесна и бърза подръжка, без да е необходимо да се посещава обекта. Реагира се на секундата в рамките на работния ден. Благодарение на това, че е уеб базирана всеки един управител има реалния контрол върху работния процес 24 часа в денонощието и от всяка една точка, в която има Интернет.

За да се запознаете с нашия софтуер за заложна дейност, сме предвидили ДЕМО ЛИНК за тест и евентуални въпроси.