Софтуер за оценка на персонал

Проектът представлява уеб базиран софтуер за оценка на персонал във верига аптеки. Оценителите правят посещения, като попълват електронните въпросници, а мениджърите получават веднага актуална информация как се справят техните подчинени служители и обекти. За всеки потребител, обект и бизнес процес се съхранява история с оценки, коефициенти и статистики за представянето им във времето.

Системата е изработена модулно, като има потребителски и административен модул. Предвиден е специален режим на работа за мобилни устройства.

Софтуерът спестява на компаниите редици разходи по оценките на персонала и помага за оптимизирането на оценката на работата.